Advies bij het correct gebruik van geneesmiddelen

Advies bij het correct gebruik van geneesmiddelen


Uw persoonlijke medicatieschema

Uw medicatie hoeft geen raadsel te zijn. Niet voor u, niet voor al wie met uw gezondheid begaan is. Wij kunnen u als apotheker daarbij helpen…

Een medicatieschema is een overzicht van welke geneesmiddelen u wanneer en in welke hoeveelheid moet nemen. Het helpt u om uw medicatie juist in te nemen. Bovendien bevat het soms nog extra informatie zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient.

Hoe uw persoonlijk medicatieschema aanvragen?

Vraag bij uw volgende bezoek een blanco schema en neem het mee naar huis. Vermeld alle voorgeschreven geneesmiddelen die u neemt, maar ook voorschriftvrije producten zoals pijnstillers, vitamines, plantaardige preparaten en andere gezondheidsproducten. Breng dan uw schema terug binnen in de apotheek.  We vullen aan waar nodig en controleren  op onverenigbaarheden (sommige medicatie mag u nl. niet combineren of bepaalde voeding vermijdt u best samen met geneesmiddelen). Tot slot krijgt u een afgedrukt exemplaar mee naar huis.

Hou uw medicatieschema op zak

Neem uw medicatieschema steeds mee naar uw arts, apotheker, verpleegkundige, tandarts en bij opname in het ziekenhuis. Zo is iedere zorgverlener op de hoogte van de geneesmiddelen die u neemt en kunnen ze de juiste keuzes maken bij het opstarten of aanpassen van een behandeling. Het is belangrijk dat elke verandering in uw medicatieschema aangebracht wordt. Zo blijft het up-to-date!

Nog vragen? Neem gerust contact met ons.

Uw farmaceutisch dossier, een volledig overzicht van uw medicatie

Als apotheker zijn we wettelijk verplicht elk geneesmiddel dat we u leveren te registreren. Die informatie over uw medicatie houden we bij in uw farmaceutisch dossier.

In uw farmaceutisch dossier mogen we ook andere informatie in het belang van uw gezondheid registreren, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën.

Oog voor uw gezondheid…

Door bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt, kunnen we u optimaal adviseren en mogelijke problemen met uw voorgeschreven medicatie voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan nu eenmaal niet goed samen; ze doen elkaars werking teniet of versterken die juist. Het farmaceutisch dossier komt dus uw gezondheid ten goede.

Uw farmaceutisch dossier blijft in onze apotheek, maar elke apotheker waar u zich aandient kan met uw toestemming uw medicatiegegevens raadplegen.

Zo krijgt elke apotheker waar u langsgaat (bijvoorbeeld ook de apotheek van wacht) een volledig overzicht van uw medicatie.

Uw farmaceutisch dossier is strikt vertrouwelijk

Uw gezondheid is uw beslissing: u hebt dan ook steeds het recht uw dossier in te kijken, verbeteringen aan te brengen of uw toestemming in te trekken.

Uw farmaceutisch dossier is strikt vertrouwelijk. Daarom kunt u rekenen op het volgende:

• Uw medicatiegeschiedenis mag enkel met uw toestemming geraadpleegd worden door een apotheker waar u een geneesmiddel haalt.

• Een andere apotheek heeft alleen inzage in uw medicatiegegevens (naam, dosering en datum van aflevering) van het afgelopen jaar.

• Uitwisseling van uw informatie met een andere apotheek is streng beveiligd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

• Elke apotheker is gebonden aan zijn/haar beroepsgeheim.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons.